GRUPA REGIONALNA MICHALCZOWA

Polska

Mchalczowa to niewielka, licząca ok. 430 mieszkańców, miejscowość położona w powiecie nowosądeckim. Pod wieloma względami jest to wieś niezwykła. Od dziesiątek lat istnieją tu w niemal niezmienionej formie dawne zwyczaje i obrzędy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Związane są one głównie z kościelnym rokiem obrzędowym - okresem adwentu, Bożego Narodzenia i kolędowania, zwyczajami noworocznymi. W niedzielę Palmową pojawiają się kilkunastometrowe palmy, w Zielone Świątki ognie sobótkowe, a gdy we wsi zdarzy się wese¬le, gości witają ozdobne bramy. Barwną oprawą uroczystości są grane przez ludowych muzykantów skoczne polki, tramelki, sztajery... Dzięki przekazowi pokoleniowemu udało się ocalić je od zapomnienia i są wciąż sztuką żywą towarzyszącą codziennemu życiu mieszkańców wsi. Nic też dziwnego, że przejmuje je także najmłodsze pokolenie. Kultywowanie miejscowych zwyczajów, obrzędów, kolędowania, tańców, zabaw, a zwłaszcza muzykowania i śpiewu odbywa się w sposób naturalny. Dzieci nabywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności gry na instrumentach ludowych, takich jak klarnet, trąbka, skrzypce, basy, w trakcie spotkań z muzykami ludowymi. Grupa powstała w 2000 roku. W okresie siedmiu lat działalności mali tancerze wraz z własną muzyką koncertowali w Polsce i za granicą ponad sto razy, prezentując się podczas przeglądów, festiwali, uroczystości państwowych i kościelnych. Dzieci występują w strojach ludowych północnych terenów Sądecczyzny, stanowiących w więk¬szości rekonstrukcje dawnych ubiorów, wykonane przez rodziców i miejscowych twórców. Część członków zespołu posiada autentyczne stare stroje ludowe. Kierownikiem zespołu jest Andrzej Mliczek.

 

 

 
 
 
 
 
 
MCK Sokół 
 
 
 
 

MCK SOKÓŁ       Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego       CIOFF


Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. +48 18 448 26 10, fax + 48 18 448 26 11
sdg@mcksokol.plkontakt@mcksokol.plwww.mcksokol.pl | Polityka prywatności

Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Newsletter

newsletter festiwalowy

wiadomości MCK Sokół

Projekt i wykonanie: inti.pl
Nie masz jeszcze konta w na naszej stronie? Zarejestruj się aby korzystać z forum dyskusyjnego, utworzyć własną galerię zdjęć, komentować artykuły...
Zapomniałeś hasła?